wrapper

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΟΡΓΗ, ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ. εκφράζοντας τους συμπατριώτες μου Έλληνες αναφέρομαι σε συναισθήματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τους δύστυχους πρόσφυγες, οργής και αγανάκτησης για το βρώμικο κρυφό σχέδιο να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ένα Ευρωπαϊκό καταυλισμό προσφύγων.
 

Εμείς οι Έλληνες δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να υλοποιήσουν τα βρώμικα σχέδιά τους εις βάρος της πατρίδας μας.

ΤΟ ΛΕΥΚΟ που είναι ταυτισμένο με την λαϊκή συνείδηση και την εκφράζει αποδεδειγμένα επί 27 χρόνια, υπηρετώντας τις κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών, αξιοποιώντας και την Ευρωπαϊκή νομιμοποίησή του ως θεσμοθετημένος κοινωνικοπολιτικός οργανισμός, δημιούργησε το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΗΕ με σκοπό να στείλει τους πρόσφυγες σε άλλες χώρες διότι κανένας δεν επιθυμεί να μείνει στην Ελλάδα με υπογεγραμμένη δήλωσή του.
 

Δείτε το καταστατικό και συμβάλλετε τον ελεύθερο χρόνο σας με προσωπική εθελοντική εργασία για να ελευθερώσουμε τους πρόσφυγες και την πατρίδα μας. Ο αγώνας είναι συλλογικός.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2155452533.
Ο πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ Κων/νος Ντάλιος. - 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. 

ΙΔΡΥΕΤΑΙ  από τον ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. – που τα αρχικά του σημαίνουν ( ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ).

Το ως άνω ΚΙΝΗΜΑ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που το νομιμοποιεί, Αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή των ελευθέρων δημοκρατικών πολιτευμάτων των χωρών που θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ενέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.

2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ και έδρες των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ οι πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ και των άλλων χωρών.    

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ.

Κατοχυρώθηκε το πνευματικό του δικαίωμα  στις 3/ 3/ 2016 σύμφωνα με την ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ για τα πνευματικά δικαιώματα και 2121/193 Νόμος περί συστάσεως Παγκόσμιας Οργάνωσης προστασίας της ιδιοκτησίας της διανοίας.

4. Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

 α)Σκοπός του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. -  είναι :  Να διεκδικεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με την ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ του 1951 και του ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ που υπεγράφη το 1967 που διεύρυνε την εντολή της ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ.

Τις δύο συμβάσεις τις αποδέχτηκαν και τις υπέγραψαν 140 κράτη μεταξύ των οποίων και όλα τα Ευρωπαϊκά.

Οι συμβάσεις εξασφαλίζουν ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και άλλες παροχές. 

Οι συμβάσεις καθορίζουν μία σειρά από θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ τα οποία ουσιαστικά είναι ισότιμα με των πολιτών των χωρών που διαμένουν.

Σ αυτά συμπεριλαμβάνονται  ελευθερίες στην διαμονή, στην μετακίνηση, στην εκπαίδευση, στην εργασία και πολλά άλλα με το σημαντικότερο που αφαιρεί τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Οι χώρες που έχουν υπογράψει την σύμβαση είναι υποχρεωμένες να τηρούν ακριβώς όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν βαρύτατες ευθύνες εάν δεν τις πράττουν.

Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ δικαιούται ειδικό διαβατήριο το ΝΑΝΣΕΝ  με το οποίο έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει ελεύθερα και νόμιμα σε κάθε μία από τις 140 χώρες παγκοσμίως που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη των συμβάσεων.

Το ΚΙΝΗΜΑ θα αναπτύξει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες.

Σκοπός επίσης είναι η εκτίμηση , πρόταση, ο συντονισμός και η υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη  των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη καθώς και για την αντιμετώπιση  διαφόρων προβλημάτων και αναγκών που αντιμετωπίζουν ως άτομα και ως ομάδες σε όλους τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή κοινότητα, καθώς και η μελέτη, υποστήριξη, προβολή και προώθηση κάθε σκοπού που σχετίζεται με την εκπαίδευση, υγεία, διατροφή, κατοικία, επιχειρηματική ανάπτυξη και δικτύωση των κοινωνιών των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ τόσο στη Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Επίσης σκοπός του κινήματος είναι η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής η επιμορφωτικής φύσεως προς το σύνολο της διεθνούς κοινότητας των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Στον ευρύτερο μη κερδοσκοπικό σκοπό του κινήματος, εντελώς ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές πρωτοβουλίες για τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, η συμμετοχή τους σε προγράμματα:                                                              

1) στέγασης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.                                                                       
2) βελτίωσης και προώθησης εμπορικών δραστηριοτήτων.  
3) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για την μείωση του αναλφαβητισμού,
4) εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής υγείας και ιατρικής, ιδιαίτερα στον παιδικό πληθυσμό,  
5) την προώθηση επαγγελματικής ένταξης και επιμόρφωσης των νέων,                                          
6) άθλησης
7) πολιτιστικής προστασίας.                                                                                                                      

Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων εργαστηρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, η αγορά βιβλίων και περιοδικών για την οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση.

Σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής, βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς. Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες.                                             

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της το κίνημα δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς του, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκοπού του.

Το ΚΙΝΗΜΑ δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων διακηρύξεων Αναθετόντων φορέων με απόφαση του χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.                                                 

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.                         

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.                                                            

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας.                                                     
(ε) Να παρέχει σε κοινωνική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή  θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

6. ΜΕΛΗ.

Μέλος του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ μπορεί να γίνει κάθε αποδεδειγμένα ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ που αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής Οργάνωσης του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.-

Παύουν να είναι μέλη του:                                                              
Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.                                  
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

7. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Πόροι μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, η άλλα νόμιμα έσοδα από λαχειοφόρες αγορές και άλλες.                      

8.ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ.Η θητεία των μελών του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Πρόεδρο του ΛΕΥΚΟ αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται από τις τοπικές οργανώσεις.

Διορίζεται επίσης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ από τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ο οποίος διευθύνει τις δραστηριότητες του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ τις οποίες αποφασίζει το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.                                     

 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

Διαχειριστής - ταμίας  επιλέγεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.

(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, όπως και ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ.

Αργότερα έάν το ΚΙΝΗΜΑ άποκτήσει ταμείο το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με απόφασή του θα καθορίσει αμοιβές για τα στελέχη και μέλη που παρέχουν τώρα υπηρεσίες στο ΚΙΝΗΜΑ οικειοθελώς και αφιλοκερδώς. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.                                                                                                                                                              

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...