Αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι σας ενημερώνω ότι υπάρχει κοινοτική οδηγία για τους πλημμυροπαθείς την οποία μπορούν να την επικαλεστούν στα δικαστήρια οι πληγέντες και να επέμβει αυτεπαγγέλτως η Δικαιοσύνη.

Οι διατάξεις της οδηγίας ισχύουν ούτως ή άλλως δεδομένου ότι με απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε κάθε περίπτωση τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να τις εφαρμόζουν αυτεπαγγέλτως.

Επίσης θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των Ελλήνων δικαστών οι οποίοι θα δικάσουν στο άμεσο μέλλον αγωγές αλλά και προσφυγές για αποζημιώσεις των ζημιωθέντων από τις καταστρεπτικές πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας αλλά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου οι πλημμυροπαθείς δικαιούνται πλήρη αποζημίωση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για πράξεις και παραλείψεις για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έγιναν ή που δεν έγιναν.

Αθήνα 8-11-2004

Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ

Κων/νος Ντάλιος