wrapper

Ανακοινώσεις

Προς ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ  - ΛΕΥΚΟ

Ο υπογράφων Κων/νος Ντάλιος του Ιωάννου, κοινωνικοπολιτικός ερευνητής, Δημοσιολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος του πολιτικού κόμματος ΛΕΥΚΟ, καταθέτω το νέο καταστατικό του ΛΕΥΚΟ που ακυρώνει όλα τα προηγούμενα με τα παρακάτω άρθρα τα οποία δεσμεύουν το ΛΕΥΚΟ και τα στελέχη του. Δηλώνω δε κατ΄ επανάληψη ότι οι αρχές του  ΛΕΥΚΟ  αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος της χώρας.

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Το όνομα του πολιτικού κόμματος είναι τα αρχικά των λέξεων, Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων,  ΛΕΥΚΟ.

ΕΜΒΛΗΜΑ
α)  ΕΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
β) ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Έχουν κατοχυρωθεί από το ΛΕΥΚΟ και τα δυο και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά  κατά περίσταση,         


2.ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.                                            
Έδρα του ΛΕΥΚΟ ορίζεται η Αθήνα. Κλεισθένους 277 Γέρακας Αττικής.
Το  ΛΕΥΚΟ σκοπεύει και δικαιούται να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το ΛΕΥΚΟ τα κοινωνικοπολιτικά προγράμματά του τα οργανώνει ξεχωριστά σε κοινωνικοπολιτικές δράσεις εκφράζοντας τις κοινωνικοπολιτικές ομάδες πολιτών με ξεχωριστό τίτλο και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (καταστατικό) με τη φιλοσοφία τους και το σκοπό τους με δική τους Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο που καθοδηγείται και διορίζεται από τον Πρόεδρο του ΛΕΥΚΟ. Οι κοινωνικοπολιτικές ΕΝΩΣΕΙΣ  Η  ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ νομιμοποιούνται με το ΑΦΜ του ΛΕΥΚΟ  οι οποίες και αποτελούν κατοχυρωμένο πνευματικό του δικαίωμα.                                                           

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.                                                                                                     

 3.1 Σκοπός του ΛΕΥΚΟ είναι :                                                                  
α) Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες, η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και την  Κυβέρνηση, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες.                                                   
(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και την Κυβέρνηση, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.                          
(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, Ελληνικής προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της χώρας.                                                                        
(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των Ελλήνων στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.                                                      
(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά και εθνικά θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των Ελλήνων.
(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν στο εσωτερικό και τη διεθνή θέση της χώρας, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των Ελλήνων. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή του στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό κοινοβούλιο.
Το ΛΕΥΚΟ επιδιώκει ΛΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Για την επίτευξη των σκοπών του ΛΕΥΚΟ χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσον διά της εκλογικής διαδικασίας.

4. ΜΕΛΗ                                                                                             
4.1 Μέλος του κοινωνικοπολιτικού οργανισμού ΛΕΥΚΟ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο Έλληνας πολίτης που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.          
4.2   Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του πολιτικού οργανισμού.
4.3 Για την εγγραφή του μέλους απαιτείται.                                            
(α) Να υποβάλει έγγραφη η ηλεκτρονική αίτηση στο ΛΕΥΚΟ, στην οποία θα δηλώνει ότι δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού του.              
4.4 Παύουν να είναι μέλη του:                                                               
(α)  Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης.                                  
(β) Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής, η από τον Πρόεδρο, είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

5. ΠΟΡΟΙ
Πόροι του ΛΕΥΚΟ είναι:                                                          
(α)  Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται ως εξής.                
(β) Για τα απλά μέλη μόνο εγγραφή 5 €.                                  
(γ) Για τα ενεργά μέλη συνεργάτες ετήσια συνδρομή 100 €.           
(δ) Για τα μέλη του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ετήσια συνδρομή 200 €.   
(ε) Για τα μέλη που συμμετέχουν σε επιτροπές 200 €.               
 (ζ) Οι υποψήφιοι βουλευτές και Ευρωβουλευτές για να λάβουν το χρίσμα πρέπει να έχουν γίνει μέλη πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή των 200 ευρώ. Εάν το κόμμα για τον οποιοδήποτε λόγω δεν καταφέρει να συμμετάσχει στις εκλογές, δεν υποχρεούται να επιστρέψει την ετήσια συνδρομή των υποψηφίων. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον Πρόεδρο του ΛΕΥΚΟ..                                                                                                                           Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.                       

6.ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                               
ΤΟ ΛΕΥΚΟ νομίμως εκπροσωπείται σύμφωνα και με την εκλογική νομοθεσία αποκλειστικά και μόνον από τον Πρόεδρο και ιδρυτή του. ΟΙ  ΕΝΩΣΕΙΣ και τα  ΚΙΝΗΜΑΤΑ διοικούνται από τα Διοικητικά τους Συμβούλια με την καθοδήγηση του Προέδρου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ο πρόεδρος να εξουσιοδοτεί κάποιο στέλεχος του ΛΕΥΚΟ, για κάποια δραστηριότητα η οποία δεν θα επηρεάζει τον συντονισμό και την οργάνωση του ΛΕΥΚΟ.  Επίσης θα αναθέτει εγγράφως στο Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή συγκεκριμένες  δράσεις για την οργάνωση και τον συντονισμό του ΛΕΥΚΟ. Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται 1) Από τον ΠΡΌΕΔΡΟ.  2) Από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. 3) Από τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ. 4) Από τον  ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. 5) Από τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. 6) Από τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ και  ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ τα οποία θα είναι οι πολιτευτές του ΛΕΥΚΟ που στις τελευταίες εκλογές  που συμμετείχε έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής παίρνονται με πλειοψηφία. Η ψήφος του Προέδρου είναι διπλή.
  Όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και οι Διευθυντές των τοπικών γραφείων, πολιτιστικών κέντρων και άλλων κοινωνικοπολιτικών δραστηριοτήτων του ΛΕΥΚΟ, είναι και ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο στα ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ για τα θέματα που θα θέτει προς ψηφοφορία Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ. Η Διοικητική Επιτροπή επιλέγεται από τον πρόεδρο εκτός από τα τέσσερα μέλη πολιτευτές που προκύπτουν από τους περισσότερους ψήφους και όλοι ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από τον Πρόεδρο του ΛΕΥΚΟ.
Ο Πρόεδρος έχει καθήκον και αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα της ιδεολογίας, του πολιτικού λόγου και σκοπών και επιδιώξεων του ΛΕΥΚΟ, διότι δεσμεύεται  εγγράφως ότι όταν δοθεί η δυνατότητα με εκλογές στο ΛΕΥΚΟ να σχηματίσει Κυβέρνηση, αυτήν να την αναθέσει στον Ελληνικό Λαό δια των εκπροσώπων όλων των κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών ομάδων που τον εκπροσωπούν μέσω των ΕΝΩΣΕΩΝ και ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ που νομιμοποιούνται από το ΛΕΥΚΟ.
Το ΛΕΥΚΟ πιστεύει ότι μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, υπάρχουν πολλοί πιο ικανοί και εξειδικευμένοι από όλους όσους μας κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Για αυτόν και πολλούς άλλους ευνόητους λόγους, δεν ακολουθεί την καθιερωμένη πλασματική δημοκρατικότητα που τα στελέχη των κομμάτων εκλέγονται από τα μέλη τους.
Τα στελέχη του ΛΕΥΚΟ  διορίζονται αξιοκρατικά από τον Πρόεδρο  που αξιολογεί   τα προσόντα τους. Κανένα στέλεχος δεν έχει εξασφαλισμένη την θέση του, διότι μπορεί να αντικατασταθεί ανά πάσα στιγμή.  Το κάθε στέλεχος προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικώς και αφιλοκερδώς όχι για να τεκμηριώσει προσωπικά δικαιώματα, αλλά για να προσφέρει ανιδιοτελώς ως απλός στρατιώτης στην πατρίδα του και στους συμπολίτες του. Σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος δραστηροποιείται εκτός της φιλοσοφίας και των υποχρεώσεων του βάσει του καταστατικού του ΛΕΥΚΟ και του εσωτερικού καταστατικού της ΕΝΩΣΗΣ και του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ που ανήκει και προβαίνει και σε παράνομες δραστηριότητες, το στέλεχος αυτό φέρει ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη και διαγράφεται αυτομάτως από τον Πρόεδρο του ΛΕΥΚΟ.
Οι διάφοροι καιροσκόποι που εκμεταλλεύονται καταστάσεις και την αδυναμία των κομμάτων για ψήφους, δημιουργώντας μέσα σ αυτά τα δικά τους μαγαζάκια φέρνοντας δικά τους μέλη, ώστε να ψηφίζονται και να καταλαμβάνουν ισχυρές θέσεις σ’αυτά, δεν έχουν καμία θέση στο ΛΕΥΚΟ. Οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι τέτοιες που αποκλείουν όλα τα παράσιτα εισβολείς, που ως μικρόβια θα επιδιώξουν να μολύνουν έναν υγιή κοινωνικοπολιτικό οργανισμό και θα προσπαθούν με ραδιουργίες και παράνομες στημένες συνεδριάσεις να τον οικειοποιηθούν.
Αυτό είναι και ένα μέτρο σύγκρισης για να αξιολογηθούν οι προσωπικότητες όλων των στελεχών του ΛΕΥΚΟ διότι αποδεικνύεται η ανιδιοτέλειά τους. Ο επόμενος Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ θα δεσμεύεται εγγράφως με όρους που έχει ορίσει και υπογράψει και ο σημερινός Πρόεδρος ιδρυτής, ώστε και να θέλει  να παρεκκλίνει λόγω ανθρωπίνων αδυναμιών, να μην μπορεί με κανένα τρόπο. Όταν για τον οποιονδήποτε λόγο προκύψει θέμα αντικατάστασης του Προέδρου την θέση του καταλαμβάνει νομίμως χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία άμμεσα  ο Πρόεδρος της Πολιτικής ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ πολιτική δράση του ΛΕΥΚΟ.    

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ
 (α) Την διαχείριση και το ταμείο το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Πρόεδρος με τη βοήθεια λογιστή..   
(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΛΕΥΚΟ.  
(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΛΕΥΚΟ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΛΕΥΚΟ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους.

                                                                                    ΑΘΗΝΑ  6 – 10 - 2016
                                                                                  Ο Πρόεδρος του ΛΕΥΚΟ

 


                                                                                        Κων/νος Ντάλιος                                                              

 

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...