wrapper

Ανακοινώσεις

Κοινωνικοπολιτική δράση των Λαϊκών Ενώσεων Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με ΑΦΜ.090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στη Αθήνα στους Αγίους Αναργύρους επί της Καφαντάρη 5 τηλέφωνο 2155452540.

Ο υπογράφων Κων/νος Ντάλιος του Ιωάννου, κοινωνικοπολιτικός ερευνητής, ιδρυτής και Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., καταθέτω το καταστατικό ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  με τα παρακάτω άρθρα τα οποία δεσμεύουν το  ΚΙΝΗΜΑ, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και τα στελέχη του.

Δηλώνεται δε κατ΄ επανάληψη ότι οι αρχές του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 1
1.Επωνυμία ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ                                                            
2.Έδρα και περιφερειακές οργανώσεις.   
Έδρα ορίζεται η Αθήνα επί της Kαφαντάρη 5 στούς Αγίους Αναργύρους.                                                                                                    
3.Το KINHMA μπορεί να έχει και να ιδρύει τοπικά παραρτήματα ανά την επικράτεια της χώρας μας ή και σε διάφορα μέρη του εξωτερικού.
4.Τα παραρτήματα στελεχώνονται από τα κατά τόπους μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
5.Η σφραγίδα των παραρτημάτων είναι ίδια με αυτήν του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, με μόνη διαφοροποίηση -στο διακριτικό της- την ονομασία του τόπου, όπου εδρεύει το εκάστοτε παράρτημα.
6. Η διάρκεια του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ορίζεται να είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
 Η ΕΝΩΣΗ των Ελλήνων αθλητών σε ένα ΚΙΝΗΜΑ που νομιμοποιεί τις δράσεις τους για την διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων τους από την εκάστοτε Κυβέρνηση και επί πλέον το ΚΙΝΗΜΑ να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι Έλληνες αθλητές να αποκτήσουν αυτά που πραγματικά τους είναι απαραίτητα για την αθλητική δραστηριότητά τους.                                         

Το ΚΙΝΗΜΑ δεν εκπροσωπεί μόνο τους αναγνωρισμένους αθλητές αλλά και τους νέους καθώς και τους ερασιτέχνες αθλητές γιατί ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική, με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση.

Οι ωφέλειες του αθλητισμού στην ανθρώπινη ζωή είναι τεράστιες και καλό θα ήταν να κατανοηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Στη ζωή του σημερινού ανθρώπου της πόλης και της ρουτίνας κυριαρχούν τα συναισθήματα του άγχους, της μονοτονίας και της μοναξιάς.

Το καθημερινό στρες και η γενικότερη κατάσταση της χώρας έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας στο κάπνισμα, το ποτό, το ξενύχτι και τα ναρκωτικά, θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο ξεπερνούν τα προβλήματα της καθημερινότητας και βελτιώνουν τη ζωή τους.

Μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά λυτρωτική δραστηριότητα. Ωστόσο, όταν το άτομο έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, η συμπεριφορά του καθορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο από το ξεκίνημα της ζωής του και πολλά από τα σημερινά κοινωνικά προβλήματα είναι δυνατόν να αποφευχθούν.

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από καθημερινή φυσική δραστηριότητα, καθώς με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική τους υγεία.

Εκτός από τις σωματικές ωφέλειες, όπως η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, η αποβολή των τοξινών και η καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, όσον αφορά το πνευματικό επίπεδο από τις βασικές έννοιες που διδάσκεται το άτομο μέσω του αθλητισμού είναι η βούληση , η αντοχή , η υπομονή , η επιμονή , η αγωνιστικότητα , η εργατικότητα , η σιγουριά , η δύναμη και η κοινωνικότητα .

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στους αθλητές να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σε έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους. Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη και υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Με τη συμμετοχή στα αθλήματα ο νέος γίνεται μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει να επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και το γεγονός ότι μέσα από τον αθλητισμό το άτομο αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και καλλιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας.
-   Ο σκοπός, ο στόχος, η πρόθεση και η κάθε προσπάθεια του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ - προς πλήρωση των επιδιώξεων του - είναι, η με κάθε νόμιμο, δημοκρατικό και με σεβασμό προς το Σύνταγμα μέσο:

Η αναγέννηση, διαφύλαξη, διάδοση και προώθηση των κλασικών αθλητικών και πολιτειακών αρχών και αξιών του Ελληνισμού και συγκεκριμένα, της Δικαιοσύνης,

της Αρετής, της Φρόνησης, της Ελευθερίας, του πνεύματος της Οικονομίας, της συλλογικής Ευδαιμονίας και της Αφθονίας, ως ακρογωνιαίων λίθων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, προαγωγή και η στήριξη των μέσων, των πρακτικών και των νοοτροπιών που ευνόμως ενισχύουν και συνδράμουν εις την μετάδοση και εις την καλλιέργεια των εν λόγω αθλητικών αξιών, καθώς και εν γένει του ελληνικού πνεύματος.

Η ανάκτηση, η προστασία και η καλλιέργεια της φυσικής, συναισθηματικής, νοητικής και πνευματικής υγείας και διαβίωσης όλων των Ελλήνων, δια μέσου εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων,
προώθηση, η ενίσχυση και η στήριξη της συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στον αθλητισμό με κάθε αρμονικό και ωφέλιμο τρόπο.

Διαρκής προστασία, διατήρηση, προβολή, ανάπτυξη και δημιουργική αναγέννηση του «αρχαίου ελληνικού πνεύματος, παιδείας και γραμματείας», μέσω οιασδήποτε συναφούς και σχετικής πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως είναι η φιλοσοφία, οι επιστήμες, οι τέχνες, ο αθλητισμός κτλ.

Η συνεργασία, επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με άλλα "νομικά πρόσωπα", σωματεία, οργανώσεις κ.ο.κ., στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση και για την επίτευξη των -μεταξύ τους- κοινών σκοπών και στόχων,

1. Η δωρεάν παροχή -πάσης φύσεως- κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την αρμονική ένταξή τους στην αγορά εργασίας και εν γένει στην κοινωνία, βάση των αρχών του αλληλοσεβασμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού,

2. Η διοργάνωση ή και συνδιοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών δρώμενων, πνευματικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιστημονικής ή κοινωνικής εκδηλώσεως, όπως επίσης και αθλητικών διοργανώσεων,

3. Η κοινωνική, πνευματική και αθλητική ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών, εντασσόμενη σε πλαίσιο ανάπτυξης και προβολής της παιδείας και των σχετικών με αυτήν ζητημάτων, όπως επίσης της -επ’ αυτών- ορθής πρακτικής και ενημερώσεως τους


ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ  
Μέλος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης που αποδέχεται τους σκοπούς του  και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.                  

Παύουν να είναι μέλη του:                                                              
Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.                                  
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4                                           
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  είναι:                                                                            
α) Για τα ΜΕΛΗ εγγραφή είναι συμβολική  και εθελοντική ως οικονομική ενίσχυση στο ΚΙΝΗΜΑ.
β)  Η ετήσια συνδρομή των στελεχών του Διοικητικού συμβουλίου και των εκπροσώπων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι  200 ευρώ. Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες άλλες δραστηριότητες, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.                      

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Η θητεία των μελών είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ.  Εάν κάποιο  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβεί με πράξεις του, το παρόν καταστατικό, τότε το μέλος αυτό διαγράφεται και φέρει αποκλειστικά και μόνον αυτό τις ευθύνες για ενέργειες που βλάπτουν το ΚΙΝΗΜΑ.                                    

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ
Διαχειριστής- ταμίας  επιλέγεται, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.
(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ..
(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με το παρόν καταστατικό.. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΑΘΗΝΑ   28 – 05– 2016                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.                                                                                                                                                                            

Κων/νος  Ντάλιος.

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...