wrapper

Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ - ΕΛΠΙΔΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. -                

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

‘’ΕΛΠΙΔΑ’’ Κοινωνικό πρόγραμμα αλληλέγγυας οικονομίας του  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. – που τα αρχικά του σημαίνουν ( ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η  ΕΛΠΙΔΑ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που τη νομιμοποιεί,αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή των ελευθέρων δημοκρατικών πολιτευμάτων των χωρών που θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ενέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.                                                                                                               

2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ επί της οδού Καφαντάρη 5, Αγιοι Ανάργυροι. Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

α)Σκοπός της ΕΛΠΙΔΑΣ είναι: Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους ΠΟΛΙΤΕΣ, η υπεύθυνη δράση των οποίων πρέπει να καθοδηγεί και την αγορά.          

Ποιος άλλος μπορεί σε συνθήκες ελεύθερης διαμόρφωσης τιμών της Αγοράς να κατεβάσει τις τιμές, εκτός από τους καταναλωτές.
Οι καταναλωτές στην υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργούν ως κυματοθραύστες στην άνοδο των τιμών, ως ένας εναλλακτικός τρόπος αγοράς που αναγκάζει και τους ιδιώτες να συνετιστούν στην πολιτική πωλήσεών τους, προσφέροντας ένα πρόσθετο σταθεροποιητικό σύστημα στην αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία του 1983 από το βιβλίο «Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί» του Γεωργίου Δασκάλου (Εκδόσεις Σύγχρονη εκδοτική), στην Ευρωπαϊκή Ένωση 16.000.000 (25.000.000 το έτος 2006 ) ή το 5% του πληθυσμού της είναι μέλη καταναλωτικών συνεταιρισμών.
Αυτό το 5% είναι ικανό να οδηγεί και τα μη συνεταιριστικά καταστήματα τροφίμων να πωλούν φθηνότερα.

Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει και άλλη επιλογή, αυτή των καταναλωτικών συνεταιρισμών, οι καταναλωτές στην Ελλάδα, είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν μόνο από το σύστημα της ελεύθερης αγοράς σε όποια τιμή επιλέγουν τα καταστήματα, που είναι συνήθως στα όρια της οικονομικής αντοχής τους.

Η ΕΛΠΙΔΑ θα διαθέτει προϊόντα στους καταναλωτές χωρίς την επιβάρυνση μεσαζόντων και καταστηματαρχών. Το κάθε προϊόν θα έρχεται κατευθείαν από τον παραγωγό/ κατασκευαστή του. Έτσι δεν θα επιβαρύνονται οι καταναλωτές τα «ενδιάμεσα καπέλα» στην τιμή.

Θα εξασφαλίζει αγαθά που θα έχει ελέγξει η ίδια.Για κάθε παραγγελία θα έρχεται σε συνεννόηση και επαφή με τον παραγωγό/κατασκευαστή, έχοντας «εποπτεύσει» στα στάδια παραγωγής/κατασκευής, έχοντας επιβλέψει τις εγκαταστάσεις και υποδομές και έχοντας οι ίδιοι γευτεί ή δοκιμάσει τα προϊόντα.
Εξάλλου ο κάθε προμηθευτής θα γνωρίζει ότι σε περίπτωση προμήθειάς μας με αγαθά δεύτερης διαλογής, δεν θα τον ξανά προτιμήσουμε! Θα είναι άλλωστε και τακτική μας η επιλογή προμηθευτών έπειτα από σύστασή τους από κάποιο μέλος του οργανισμού μας.

Όλα τα προϊόντα θα είναι νέας εσοδείας. Η ΕΛΠΙΔΑ δεν θα διαθέτει εγκαταστάσεις για αποθήκευση προϊόντων, καθώς θα παραγγέλνουν ποσότητες αναλόγως της ζήτησης. Το σύστημα που θα αναπτύξουμε θα εξασφαλίζει την δυνατότητα στα μέλη μας να παραγγέλνουν κάθε φορά με ακρίβεια τις ποσότητες που χρειάζονται, ώστε να μην μένουν αδιάθετα αγαθά στα ράφια.

Όλα τα προϊόντα θα είναι ελληνικά. Διότι είναι τα καλύτερα και διότι θέλουμε να στηρίξουμε τον Έλληνα παραγωγό και κατασκευαστή.
Η ΕΛΠΙΔΑ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε κέρδος αποφασίσουμε να λαμβάνουμε, θα πρέπει να δίδεται σε κοινωφελείς σκοπούς. Μπορούμε έτσι να σχηματίσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης.

6. ΜΕΛΗ

Μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που ως καταναλωτής και παραγωγός, αποδέχεται τους σκοπούς της και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης της ΕΛΠΙΔΑΣ.                  

Παύουν να είναι μέλη του:                                                              
Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.                                  
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

7. ΠΟΡΟΙ

Πόροι της ΕΛΠΙΔΑΣ  είναι:
(α) Για τα απλά μέλη καταναλωτές μόνο εγγραφή 20€.
(β) Τα καθαρά κέρδη από την πώληση των προϊόντων.                                 
Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες άλλες δραστηριότητες, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.                      

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                                                       
Η ΕΛΠΙΔΑ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  Η θητεία των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται.                                      

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

Διαχειριστής - ταμίας  επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία της ΕΛΠΙΔΑΣ  και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.
(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΠΙΔΑΣ.
(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη της ΕΛΠΙΔΑΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από την ΕΛΠΙΔΑ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.         

ΑΘΗΝΑ  10 – 3 – 2016                                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ
Κων/νος  Ντάλιος.           

 

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...