wrapper

Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ από τον ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. – που τα αρχικά του σημαίνουν ( ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ) - Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ως άνω ΕΝΩΣΗ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που το νομιμοποιεί, αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βιαία κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή των ελευθέρων δημοκρατικών πολιτευμάτων των χωρών που θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ένέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.

2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ επί της Μενελάου 121 στο Ιλιον. Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

Η έννοια της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι πολλαπλή και συνυφασμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία προστατεύονται και από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ που είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά αγαθά και Συνταγματικό δικαίωμα για κάθε Έλληνα πολίτη, εκτός του ότι προστατεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και το Διασυνοριακό Δίκαιο γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης όχι μόνο από τους κερδοσκόπους που την εμπορεύονται, αλλά και από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις που με Αντισυνταγματικούς νόμους της καταλογίζουν φορολογικά βάρη και ουσιαστικά την υποβαθμίζουν.

Αντί οι Ελληνικές Κυβερνήσεις να φορολογούν το εισόδημα κατά παράνομο και παράδοξο λόγο φορολογούν την κινητή και ακίνητη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Αυτή η πράξη είναι χειρότερη από κλοπή διότι μπορεί να χαρακτηριστεί ληστεία εφ όσον επιβαρύνεται η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με την απειλή του νόμου.

Oι ιδιοκτήτες πολλές φορές ανάλογα με την οικονομική κρίση της αγοράς και την δική τους οικονομική δυσπραγία,γίνονται θύματα αισχροκέρδειας υποθηκεύοντας την περιουσία τους σε τοκογλύφους και σε τράπεζες.

Δυστυχώς έχει παρανοηθεί από πολλούς η έννοια της ελεύθερης οικονομίας και αγοράς. Την εκλαμβάνουν όπως τους υπαγορεύει το οικονομικό τους συμφέρον και διαμορφώνουν οι ίδιοι τις τιμές πώλησης όσο θέλουν χωρίς κανένα όριο.

Η Ελεύθερη οικονομία και αγορά διέπεται από κανόνες και διασφαλίζεται από νόμους που δεν επιτρέπουν την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια.

Η αισχροκέρδεια σύμφωνα με τον 405 του ποινικού κώδικα είναι και σοβαρό αδίκημα. Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας συνεργάζεται και ασκεί πίεση με ολοκληρωμένες προτάσεις στην εκάστοτε Κυβέρνηση για τα δίκαια της Κοινωνίας των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.

Η ΕΝΩΣΗ διαπιστώνοντας ότι η άναρχη ελεύθερη αγορά σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και είναι ανεξέλεγκτη, αποφάσισε να παρέμβει ώστε να οργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες που οι ίδιοι οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ θα αντιστέκονται, και θα προστατεύονται αποτελεσματικά από την αισχροκέρδεια, την ασυδοσία και τους παράνομους νόμους που λυμαίνονται την περιουσία τους σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα και τους διεθνείς νόμους.

Η ΕΝΩΣΗ έχει δικαίωμα να προσφεύγει για λογαριασμό των μελών της στα ποινικά και αστικά Δικαστήρια.

Δημιουργεί επιτροπές από έμπειρους συνεργάτες και εξειδικευμένους επιστήμονες ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα της κινητής και ακίνητης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Η εγγραφή είναι 20 ευρώ.

Εάν Η ΕΝΩΣΗ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη της, τότε θα λαμβάνει κάποιο ποσόν που θα συμφωνείται εγγράφως ως οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την περίπτωση ώστε να καλύπτει τα διάφορα έξοδα. 

α) Σκοπός της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ είναι, να ΕΝΩΣΕΙ τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ώστε να αποκτήσουν δύναμη κοινωνική και πολιτική για να προστατεύουν και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.

Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους ΠΟΛΙΤΕΣ, η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και τις Κυβερνήσεις, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις δημοκρατικές έννοιες της ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων εκδηλώσεων και σεμιναρίων ενημέρωσης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση.

Σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής, βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς. Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της η ΕΝΩΣΗ δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς της, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού σκοπού της.

Η ΕΝΩΣΗ δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων Αναθετόντων φορέων με απόφαση της χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.                                                            

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.                                                     

(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή  θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή της στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
6. ΜΕΛΗ.           

Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ μπορεί να γίνει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου και κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει με αγορά κάποιο ακίνητο, το οποίο αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.

Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Παύουν να είναι μέλη του: 

Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.                                  
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.
 
7. ΠΟΡΟΙ.

Πόροι της ΕΝΩΣΗΣ είναι: 

(α) Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  που είναι 200 ευρώ.

(β) Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΜΕΛΩΝ που είναι 5 ευρώ.

(γ)  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.

(δ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.                                                                                                       

Η ΕΝΩΣΗ διοικείται από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Η θητεία των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Διεθνή Κοινωνικοπολιτικό οργανισμό ΛΕΥΚΟ.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ

Η διαχείρηση γίνεται από την ΕΝΩΣΗ και από τον κάθε Διευθυντή του τοπικού Γραφείου της ΕΝΩΣΗΣ ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί βιβλίο εσόδων εξόδων το οποίο ελέγχεται από το λογιστήριο του ΛΕΥΚΟ.

(γ) Όλα τα στελέχη μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από την  ΕΝΩΣΗ παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  -  ΛΕΥΚΟ 

Κων/νος Ντάλιος  

ΑΘΗΝΑ   23 / 05 / 2016

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...