wrapper

Ανακοινώσεις

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΙΔΡΥΕΤΑΙ από τον ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. – που τα αρχικά του σημαίνουν (ΛΑΪΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) με ΑΦΜ 090283759 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το ως άνω ΚΙΝΗΜΑ όπως και ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ που το νομιμοποιεί.

Αντιτίθεται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή των ελευθέρων δημοκρατικών πολιτευμάτων των χωρών που θα λειτουργεί δημοκρατικά αποκηρύσσοντας κάθε τρομοκρατική ενέργεια και βία από όπου και εάν προέρχεται.  

2. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Έδρα ορίζεται η ΑΘΗΝΑ στην ΕΛΛΑΔΑ και έδρες των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ οι πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ και των άλλων χωρών.

3. Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., δύναται με ειδική απόφασή του να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

α) Ως σκοπό του κινήματος ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υιοθετείται η : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του κινήματος ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το οποίο συνεργαζόμαστε και είναι η εξής.

Στην νέα πραγματικότητα του μεταδιπολικού κόσμου που έχει διαμορφωθεί, οφείλουμε ως έθνος και ως χώρα να προσδιορίσουμε το ρόλο μας, τις σχέσεις μας και την προοπτική μας.

1. Είναι κοινά αποδεκτό πως προοπτική μας είναι το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια, μια μεγάλη, ενιαία και ισχυρή Ευρώπη, χωρίς σύγχρονα τείχη και αποκλεισμούς, μέσα σε ένα πολυκεντρικό παγκόσμιο σύστημα.

2. Η Ρωσία αποτελεί φυσικό και αναπόσπαστο μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, στην οποία ανήκουμε και εμείς και συμμετέχει και συμβάλλει στην κοινή ευρωπαϊκή μας κληρονομιά.

3. Οι ελληνορωσικές σχέσεις έχουν βαθιές ρίζες και υπερχιλιετή ιστορία. Οι δύο λαοί είμαστε συμμέτοχοι και συγκληρονόμοι της πλούσιας ορθόδοξης πνευματικότητας, που αποτελεί συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.

4. Σήμερα, 180 χρόνια μετά τον αγώνα της εθνικής μας παλιγγενεσίας, μπορούμε να αναγνωρίζουμε, πως ο χώρος γέννησης του κινήματος της εθνικής μας ανεξαρτησίας υπήρξε η Ρωσική Αυτοκρατορία. Η Φιλική Εταιρεία, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Ιωάννης Καποδίστριας συνδέονται με τη γη της Ρωσίας. Μπορούμε επίσης να εκτιμούμε το φιλελληνισμό του ομόδοξου ρωσικού λαού και τη συμβολή του στον εθνικό μας αγώνα, με κορυφαία στιγμή τη ναυμαχία του Ναβαρίνου.

5. Δε λησμονούμε πώς στο παρελθόν η Σοβιετική Ένωση και σήμερα η Ρωσία σταθερά υποστήριζε και υποστηρίζει το δίκαιο του κυπριακού ζητήματος, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

6. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στον κρίσιμο ευρασιατικό χώρο και η διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας με τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα κοινά μας συμφέροντα, για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή μας.

7. Η Ρωσία αποτελεί μια τεράστια αγορά με άπειρες επενδυτικές και εμπορικές δυνατότητες, είναι μια χώρα με απέραντο φυσικό πλούτο, τεχνολογικές πρωτοπορίες, και υψηλό επιστημονικό δυναμικό και πιστεύουμε, πως η ανάπτυξη των ελληνορωσικών σχέσεων θα αποβεί αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες και τους δύο λαούς.

8. Οι προερχόμενοι από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ Έλληνες, που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και η ελληνική διασπορά στη Ρωσία, μπορούν να βοηθήσουν στο να οικοδομηθεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών.
                                                                                                                                            
9. Η ελληνορωσική συνεργασία συμβάλλει στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ολοκλήρωσης και αναδεικνύει το ρόλο της χώρας μας, για τη συμμετοχή και της Ρωσίας σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα.

Η γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία μιας τέτοιας προοπτικής είναι εμφανής, γιατί συνδέει την κεντρική και δυτική Ευρώπη με τον ενεργειακό πλούτο και τους φυσικούς πόρους της μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας.

10. Διακηρύττουμε την απόφασή μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενίσχυση της ελληνορωσικής συνεργασίας. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία συγκρότησης πανελλαδικής κίνησης, για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στους τομείς των οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων.

Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων θα σχεδιάζεται η διοργάνωση των αναγκαίων εργαστηρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, η αγορά βιβλίων και περιοδικών για την οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, η λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η σύνταξη και κυκλοφορία σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς της εντύπων, η υποβολή προσφορών για την ανάληψη, εκτέλεση, η παρακολούθηση, σύνδεση.

Σύμπραξη και συμμετοχή σε έργα και προγράμματα παροχής αναπτυξιακής, βοήθειας η άλλα παρόμοια έργα και δράσεις, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς. Κοινοτικούς διεθνείς πόρους και χορηγίες.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών σκοπών της το κίνημα δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως δράσεις αφ΄εαυτής η από κοινού με άλλο πρόσωπο η πρόσωπα φυσικά η νομικά, κερδοσκοπικά η μη, χωρίς αυτό να τροποποιεί τους σκοπούς του, δεδομένου ότι θα συμμετέχει στις ανωτέρω δράσεις όχι ως αποκομιδή κέρδους αλλά στο πλαίσιο του επιστημονικού, μορφωτικού, πολιτιστικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκοπού του.

Το ΚΙΝΗΜΑ δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήνει Επιτροπές και Επιστημονικά Συμβούλια κατά τις απαιτήσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις νόμιμα δημοσιευμένων  διακηρύξεων Αναθετόντων φορέων με απόφαση του χωρίς να αποτελεί η σύσταση αυτή τροποποίηση του καταστατικού και χωρίς να απαιτείται η νόμιμη δημοσίευσή.

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και τις Κυβερνήσεις, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματιζόμενους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της οικουμένης.

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας.

(ε) Να παρέχει σε κοινωνική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά, εθνικά και διεθνή  θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των πολιτών των δύο Λαών.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν τους πολίτες των δύο χωρών, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των πολιτών.

6. ΜΕΛΗ.
Μέλος του κινήματος ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΣΟΙ που αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.
Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του κινήματος.


Παύουν να είναι μέλη του:
Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.
Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

7. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ που είναι ΕΓΓΡΑΦΗ 10 ΕΥΡΩ και ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  50 ΕΥΡΏ. ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ καταβάλλουν ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 200 ΕΥΡΩ, Πόροι μπορούν να προέλθουν επίσης από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, η άλλα νόμιμα έσοδα από λαχειοφόρες αγορές και άλλες.

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.                                                                                          
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ διοικείται από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟ.  Η θητεία των μελών του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι διαρκής, και ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ από τον Πρόεδρο του ΛΕΥΚΟ αξιολογώντας τις προσωπικότητες που προτείνονται από τις τοπικές οργανώσεις.

Διορίζεται επίσης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ από τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ο οποίος διευθύνει τις δραστηριότητες του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ τις οποίες αποφασίζει το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ.

Διαχειριστής- ταμίας  επιλέγεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το ταμείο.

(α) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

(β) Όλα τα στελέχη και μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, όπως και ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το ΚΙΝΗΜΑ. Αργότερα εάν το ΚΙΝΗΜΑ αποκτήσει ταμείο το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με απόφασή του θα καθορίσει αμοιβές για τα στελέχη και μέλη που παρέχουν τώρα υπηρεσίες στο ΚΙΝΗΜΑ οικειοθελώς και αφιλοκερδώς. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από την αρμόδια νομοθεσία.                                                                                                                                                                       

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...