wrapper

Ανακοινώσεις

Ένωση Ασφάλειας Ελλήνων Πολιτών

Προς ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ

Ο υπογράφων Κωνσταντίνος Ντάλιος του Ιωάννου, κοινωνικοπολιτικός ερευνητής, Δημοσιολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., καταθέτω το καταστατικό με τα παρακάτω άρθρα τα οποία δεσμεύουν το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. και τα στελέχη του.

Δηλώνω δε κατ 'επανάληψη ότι οι αρχές του  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.  αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί εις την βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος της χώρας.

1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Το όνομα του πολιτικού κόμματος είναι τα αρχικά των λέξεων, Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων,  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

ΕΜΒΛΗΜΑ
α)  ΕΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
β) ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Έχουν κατοχυρωθεί από το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. και τα δυο και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά  κατά περίσταση      


2.ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.                                            

Έδρα του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ορίζεται η Αθήνα. Καφαντάρη 5 Αγίους Αναργύρους Αττικής  ΤΚ 13561.
Το  Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. σκοπεύει και δικαιούται να ιδρύει περιφερειακές οργανώσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. τα κοινωνικοπολιτικά προγράμματά του τα οργανώνει ξεχωριστά σε κοινωνικοπολιτικές δράσεις εκφράζοντας τις κοινωνικοπολιτικές ομάδες πολιτών με ξεχωριστό τίτλο και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (καταστατικό) με τη φιλοσοφία τους και το σκοπό τους με δική τους Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Οι κοινωνικοπολιτικές ΕΝΩΣΕΙΣ Η' ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. νομιμοποιούνται με το ΑΦΜ του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.  οι οποίες και αποτελούν κατοχυρωμένο πνευματικό του δικαίωμα.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ.

3.1 Σκοπός του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι :                                                                  

α) Να συμβάλλει στη δημιουργία της συνείδησης και πρακτικής αποδοχής ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες, η υπεύθυνη φωνή των οποίων πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και την  Κυβέρνηση, να αναπτύσσει την συνεργασία με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ενδυναμώνει και επεκτείνει τις ατομικές ελευθερίες.

(β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και την Κυβέρνηση, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας που αφορούν στην οικοδόμηση μιας εκσυγχρονιστικής ελεύθερης, ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.                          

(γ) Να εργάζεται για την διαμόρφωση μιας σύγχρονης, Ελληνικής προηγμένης δημοκρατικής κοινωνίας στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών και διεθνών αντιλήψεων, ικανής να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει τους προβληματισμένους και υπεύθυνους πολίτες από κάθε σημείο της χώρας.                                                                        

(δ) Να αναπτύσσει τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, με την θέσπιση κανόνων που εξασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των Ελλήνων στις δημοκρατικές διαδικασίες και οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.                                                      

(ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις, σε τοπικά και εθνικά θέματα για την διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών και προαγωγή της συναίνεσης και ενότητας των Ελλήνων.

(στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν στο εσωτερικό και τη διεθνή θέση της χώρας, καθώς και να εκπονεί και να προβάλει προτάσεις και προγραμματικές λύσεις για την προαγωγή του συμφέροντος του συνόλου των Ελλήνων. Να συμμετάσχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπησή του στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό κοινοβούλιο.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. επιδιώκει ΛΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΓΝΗΣΙΑ ΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Για την επίτευξη των σκοπών του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσον διά της εκλογικής διαδικασίας.

4. ΜΕΛΗ.                                                                         

4.1 Μέλος του κοινωνικοπολιτικού οργανισμού Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο Έλληνας πολίτης που έχει την ελεύθερη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, αποδέχεται τους σκοπούς του και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.          

4.2   Όλα τα μέλη, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους κατατάσσονται στη δύναμη της αντίστοιχης Περιφερειακής  Οργάνωσης του πολιτικού οργανισμού.

4.3 Για την εγγραφή του μέλους απαιτείται.                                            
(α) Να υποβάλει έγγραφη η ηλεκτρονική αίτηση στο Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., στην οποία θα δηλώνει ότι δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού του.              

4.4 Παύουν να είναι μέλη του:                                                               

(α)  Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους.                                   
(β) Όσοι διαγράφονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής είτε λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης καταβολής συνδρομής τους, είτε λόγω συμπεριφοράς τους που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους ως μελών του.

5. ΠΟΡΟΙ.

Πόροι του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. είναι:                                                          
(α)  Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται ως εξής.                
(β) Για τα απλά μέλη μόνο εγγραφή 5 €.                                  
(γ) Για τα ενεργά μέλη συνεργάτες ετήσια συνδρομή 100 €.           
(δ) Για τα μέλη του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ετήσια συνδρομή 200 €.   
(ε) Για τα μέλη που συμμετέχουν σε επιτροπές 200 €.               
(ζ) Οι υποψήφιοι βουλευτές και Ευρωβουλευτές για να λάβουν το χρίσμα πρέπει να έχουν γίνει μέλη πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή των 200 ευρώ.

Εάν το κόμμα για τον οποιοδήποτε λόγω δεν καταφέρει να συμμετάσχει στις εκλογές, δεν υποχρεούται να επιστρέψει την ετήσια συνδρομή των υποψηφίων. Η επιλογή θα γίνεται από την Διοικητική Επιτροπή.

Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, ακόμη και εμπορικές δραστηριότητες, η άλλα νόμιμα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, διαφημίσεις, λαχειοφόρες αγορές και άλλες.                       

6.ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. νομίμως εκπροσωπείται σύμφωνα και με την εκλογική νομοθεσία αποκλειστικά και μόνον από τον Πρόεδρο και ιδρυτή του και διοικείται από την Διοικητική Επιτροπή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ο πρόεδρος να εξουσιοδοτεί κάποιο στέλεχος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., για κάποια δραστηριότητα η οποία δεν θα επηρεάζει τον συντονισμό και την οργάνωση του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.  Επίσης εξουσιοδοτεί  το Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή για την οργάνωση και τον συντονισμό του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται:

1) Από τον ΠΡΟΕΔΡΟ.

2) Από τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ.

3) Από τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ.

4) Από τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ.

5) Από τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.

6) Από τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ.

Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής παίρνονται με πλειοψηφία. Η ψήφος του Προέδρου είναι διπλή.

Όλες οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. διοικούνται από τη διεύθυνσή τους η από τα Διοικητικά τους Συμβούλια τα οποία αφού θα έχουν εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή θα πρέπει να εγκρίνονται και από την Διοικητική Επιτροπή και θα διορίζονται από τον πρόεδρο.

Οι αποφάσεις τους, καθώς και οι προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να επικυρώνονται με την υπογραφή του Προέδρου. Όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και οι Διευθυντές των τοπικών γραφείων, πολιτιστικών κέντρων και άλλων κοινωνικοπολιτικών δραστηριοτήτων του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., είναι και ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος έχει καθήκον και αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα της ιδεολογίας, του πολιτικού λόγου και σκοπών και επιδιώξεων του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., διότι δεσμεύεται  εγγράφως ότι όταν δοθεί η δυνατότητα με εκλογές στο Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. να σχηματίσει Κυβέρνηση, αυτήν να την αναθέσει στον Ελληνικό Λαό δια των εκπροσώπων όλων των κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών ομάδων που τον εκπροσωπούν μέσω των ΕΝΩΣΕΩΝ και ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ που νομιμοποιούνται από το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. πιστεύει ότι μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, υπάρχουν πολλοί πιο ικανοί και εξειδικευμένοι από όλους όσους μας κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Για αυτόν και πολλούς άλλους ευνόητους λόγους, δεν ακολουθεί την καθιερωμένη πλασματική δημοκρατικότητα που τα στελέχη των κομμάτων εκλέγονται από τα μέλη τους.

Τα στελέχη του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. διορίζονται αξιοκρατικά από τον Πρόεδρο αφού εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή, που θα αξιολογούν τα προσόντα τους και εγκρίνονται από την Διοικητική Επιτροπή. Κανένα στέλεχος δεν έχει εξασφαλισμένη την θέση του, διότι μπορεί να αντικατασταθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαδικασία της όποιας διαγραφής και αλλαγής είναι η ίδια. Αξιολογείται και εγκρίνεται πρώτα από τον Γενικό Γραμματέα και Γενικό Διευθυντή και στη συνέχεια από την Διοικητική Επιτροπή.

Το κάθε στέλεχος προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικώς και αφιλοκερδώς όχι για να τεκμηριώσει προσωπικά δικαιώματα, αλλά για να προσφέρει ανιδιοτελώς ως απλός στρατιώτης στην πατρίδα του και στους συμπολίτες του.

Σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος δραστηριοποιείται εκτός της φιλοσοφίας και των υποχρεώσεων του βάσει του καταστατικού του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. και του εσωτερικού καταστατικού της ΕΝΩΣΗΣ και του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ που ανήκει και προβαίνει και σε παράνομες δραστηριότητες, το στέλεχος αυτό φέρει ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη και διαγράφεται αυτομάτως από το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Οι διάφοροι καιροσκόποι που εκμεταλλεύονται καταστάσεις και την αδυναμία των κομμάτων για ψήφους, δημιουργώντας μέσα σ αυτά τα δικά τους μαγαζάκια φέρνοντας δικά τους μέλη, ώστε να ψηφίζονται και να καταλαμβάνουν ισχυρές θέσεις σ' αυτά, δεν έχουν καμία θέση στο Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.

Οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι τέτοιες που αποκλείουν όλα τα παράσιτα εισβολείς, που ως μικρόβια θα επιδιώξουν να μολύνουν έναν υγιή κοινωνικοπολιτικό οργανισμό.

Αυτό είναι και ένα μέτρο σύγκρισης για να αξιολογηθούν οι προσωπικότητες όλων των στελεχών του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο διότι αποδεικνύεται η ανιδιοτέλεια τους. Οι επόμενοι Πρόεδροι του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. θα δεσμεύονται εγγράφως με όρους που έχει ορίσει και υπογράψει και ο σημερινός Πρόεδρος ιδρυτής, ώστε και να θέλουν να παρεκκλίνουν λόγω ανθρωπίνων αδυναμιών, να μην μπορούν με κανένα τρόπο.

7.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟ
 
(α) Διαχειριστής- ταμίας  επιλέγεται από τη Διοικητική Επιτροπή, εξειδικευμένος φοροτεχνικός, ο οποίος ενημερώνει τα βιβλία του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.  και διορίζεται από τον Πρόεδρο. Επίσης Διαχειριστές των οικονομικών του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ορίζονται εκτός από τον ταμία, ο Γ. Γραμματέας, ο Γ. Διευθυντής και ο λογιστής του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. Τις αποφάσεις για την διαχείριση τις παίρνει η Διοικητική Επιτροπή του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. Ο πρόεδρος δεν έχει καμία ευθύνη για το ταμείο και την διαχείριση των οικονομικών του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.  

(β) Όλα τα έσοδα καταθέτονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ή στο ταμείο του κόμματος το οποίο θα διαχειρίζεται ο ταμίας, ο Γεν. Γραμματέας και ο Γεν. Διευθυντής.  

(γ) Όλα τα στελέχη και μέλη του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς και αφιλοκερδώς και ουδεμία απαίτηση οικονομική έχουν από το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. παρά μόνο την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ως μέλη που απορρέουν από τον εκλογικό νόμο.

ΑΘΗΝΑ  19 - 07 - 2016
Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.,

Κωνσταντίνος Ντάλιος    

Κεντρικά Γραφεία

Ιθάκης 84

Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 2130284225 - 6934888831

 

 

 

Ενώσεις

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Είναι ...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - 1) Η ...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ...

Κινήματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ...
Οι νταβατζήδες της πολιτικής παρέα με τους ...
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ...